Förseningar i distributionen lördag 5/8

Idag har vi två förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

I Karlslund och Solliden beräknar vi vara klara ca 09:30.

I centrala Östersund och Odenslund blir det ca 07:30.