Försening i distributionen tisdag den 11 november

Idag har vi förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.

Den andra förseningen gäller områdena Odenslund och Marielund.
Även här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.