Försening i distributionen lördag 16 september

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller Odenslund och centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.