Kommer detta att påverka innehållet i tidningen?

Nej, innehållet i tidningen kommer inte att ändras på något sätt i och med denna förändring.
Tidningen du får med posten håller samma kvalitet som tidigare.