Distributionsförseningar i Norrtälje idag onsdagen den 4 augusti 2021

Idag är det sent i :

Herräng/Gribby, Gökvägen – Utdelningen beräknas var klar till 07:00

Häverödal, Skebobruk – Utdelningen beräknas var klar till 07:30

Issjö, Trästa, Björkö, Blidö – Utdelningen beräknas var klar till 08:00

Yxlan, Högmarsö – Utdelningen beräknas var klar till 09:30