Distributionsförseninggar i Norrtälje idag måndagen den 16 maj 20222

Idag är det sent i:

Issjö, Trästa, Marjum/Eka, Rimbo/Norr, Rimbo/Edsbro, Häverödal, Götgatan, Herräng – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00

Yxlan – 07:45