Distributionsförseningar i Norrtälje idag torsdagen den14 januari 2021

Idag är det sent i:

Rimbo med omnejd – Utdelningen beräknas var klar till klockan 09:00

Yxlan, Gransäter, Fågelsången, Hallstavik med omnejd – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00