Distributionsförseningar i Norrtälje idag den 1 augusti 2022

Idag är det sent i :

 

Eka, Issjö, Björknäs, Häverödal och Björkö – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00

Kvarnsand, Hallstavik/söder – Utdelningen beräknas var klar till klockan  09:00