Distributionsförseningar i Norrtälje i dag måndagen den 1 mars 2021

Idag är det sent i :

Björknäs, Håtö – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00.

Gökvägen, Singö, Issjö, Yxlan, Hallstavik med omnejd – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.

Rimbo med omnejd – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:00.