Ändrat pris för annonsering på Lokus

Nya regler för Lokus-annonser från 16 december 2019:

På Norrtelje Tidning ändras priset på Lokus prylar för prenumeranter från gratis till 20 kr vilket innebär att prenumeranterna betalar halva priset.

Annonsera i Norrtelje Tidning och på Lokus