Utebliven NA i Hallsberg, 12 februari.

Fredag den 12 februari så kommer inte NA att delas ut i Hallsbergs området med omnejd på grund av tryckeriproblem.

Kontakta kundservice på 010-709 79 00 vid frågor.