Tryckeriförsening. Distribution beräknas vara klar idag lördag till kl. 08:00 pga. problem i tryckeriet