Sena NA idag Torsdag pga sena leveranser från tryckeriet

Bergslagen beräknas vara klara fram till kl.07,45

Örebro och Syd Närke beräknas vara klara fram till kl. 07,15