NA sen idag Onsdag pga problem i tryckeriet

Bergslagen beräknas klar fram till kl. 08,00- 08,30

Örebro och Syd Närke beräknas klar fram till kl.07,30