Fortsatt försening på grund av omläggning i dsitrikt

Idag är det fortsatt försening på grund av en distriktsomläggning i hela Örebro län. Det finns inte någon beräknad sluttid men tidningen kommer att delas ut under dagen.