Försening på grund av distriktsomläggning

Uppdaterad information: Ny sluttid. Beräknas vara utdelad runt kl. 13:00. 

Idag kommer tidningen att vara försenad på grund av en distriktsomläggning. Den beräknade sluttiden är runt kl. 10:00.