Försening idag på grund av distriktsomläggning

Det är även förseningar idag i Örebro län och tidningen kommer att delas ut under dagen.