Distributionsstörning

Områden där distributionen är sen idag Torsdag

Centrala Örebro kl. 0730                    Näsby Örebro  kl.07,30

Kårsta Örebro  kl. 09,30                      Garphyttan Örebro kl.09,00

Klockhammar Örebro kl.07,30

Bredsjö Hällefors kl. 09,30

Skogholm Hallsberg kl. 08,00