Distributionsstörning

Pga sen leverans från tryckeriet beräknas distributionen av morgontidningarna vara klar till kl.07,30