Distributionsstörning

Pga snömodd och hala vägbanor i Örebro län är distributionen sen på olika områden.

Norra länsdelarna är distributionen klar till kl.08,30

Södra länsdelarna är distributionen klar till kl.07,30