Distributionsstörning

Områden med sen distribution idag Fredag

Centrala Örebro kl.09,00

Näsby Örebro kl.07,30

Kårsta Örebro kl.09,30

Klockhammar Örebro kl.09,00

Bredsjö Hällefors kl.10,00