Distributionsförseningar tisdag 26 mars Örebro län

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande orter:

Hällefors: Saxhyttan, Bredsjö till klockan 07.30.

Glanshammar till klockan 09.00.