Distributionsförseningar Örebro 26 januari

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden i Örebro:

Mogatan, Nygatan, Oskarstorget, Kasten Ottergatan, Engelbrektsgatan, Oskarsvägen, Restalundsvägen, Isgatan samt Sveavägen till klockan 11.00.