Distributionsförseningar Örebro 2020-06-24

Centrala Pålsboda, distributionsförsening. Beräknas vara klart senast 07:30

Område Aspholmen, Bista, Södra Ladugårdsängen i Örebro, distributionsförsening. Beräknas vara klart senast 07:00

Område Lundby i Örebro, distributionsförsening. Beräknas vara klart senast 07:30.