Distributionsförseningar Måndag 22/6 2020

Odensbacken: Bittinge, Biskopsvrak, Bondevrak, Katrinelund. Distributionsförsening där vi beräknas vara klara senast 08:00

 

Örebro: Varberga, Oxhagen. Distributionsförsening där vi beräknas vara klara senast 07:00