Distributionsförseningar i Örebro torsdag 21 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i Örebro, gäller område Nedre Adolfsberg där vi beräknas vara klara till klockan 7:30.