Distributionsförseningar i Örebro tisdag 5 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad i Örebro, gäller område Hovsta där utdelningen beräknas vara färdig till klockan 7:30.