Distributionsförseningar i Örebro söndag 7 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande områden;

Örebro; Centralt väster och Kårsta till 09:00

Hallsberg; Centralt och Åsbro till 09:00

Pålsboda; Centralt till 09:00