Distributionsförseningar i Örebro, söndag 24 februari.

Idag har vi förseningar i följande områden i Örebro ;

Tengvallsgatan, Lertagsgatan och Örnsköldsgatan till klockan 09.00