Distributionsförseningar i Örebro lördag 9 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Norra Örebro: 09:00

Centrala Hallsberg: 09:00 

Askersund:

Rönneshyttan: 10:00