Distributionsförseningar i Örebro, Laxå och Askersund idag fredagen den 1 november 2019

Distributionsförseningar idag fredagen den 1 november 2019

Örebro –  Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15

Laxå – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00

Askersund  – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00