Distributionsförseningar i Örebro län torsdag 14 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Örebro: 

Norra Örebro, Höglundagatan/Krukmakargatan/Rickardbergsvägen: 07:30