Distributionsförseningar i Örebro län onsdag 6 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter i Örebro län:

Askersund fram till klockan 8:00

Hallsberg fram till klockan 8:00

Arboga fram till klockan 8:30