Distributionsförseningar i Örebro län onsdag 26 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Örebro

Holmen och Centrala Väster fram till klockan 12:00

Askersund

Centrala Askersund fram till klockan 8:30

Fellingsbro

Götlunda, Järnäs, Södra och Norra Lunger fram till klockan 9:00