Distributionsförseningar i Örebro län måndag 24 juni

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Gyttorp fram till klockan 8.00

Nora fram till klockan 9:00