Distributionsförseningar i Örebro län måndag 18 mars

Idag har vi distributionsförseningar i följande områden:

Pålsboda:

Hjortkvarn/ Svennevad/ Pålsboda centralt/ Haddebo/ Gryts bruk/ Björnhammaren