Distributionsförseningar i Örebro län idag torsdagen den 5 mars 2020

Idag är det sent i:

Bergslagen – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Odensbacken – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Vretstorp – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30