Distributionsförseningar i Örebro Län idag tisdagen den 17 mars 2020

Idag är det sent i:

Örebro – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00

Nora – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00