Distributionsförseningar i Örebro län idag tisdagen den 10 mars 2020

Idag är det förseningar i hela länet – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30