Distributionsförseningar i Örebro Län idag måndagen den 2 mars 2020

Idag är det förseningar i hela Örebro Län – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00