Distributionsförseningar i Örebro Län idag fredagen den 28 februari 2020

Idag är det förseningar i:

Bergslagen, alla orter – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00

Sydnärke, alla orter – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30

Centrala Örebro med omkringliggande orter – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00