Distributionsförseningar i Örebro Län idag fredagen den 27 mars 2020

Idag är det sent i Olshammar, Askersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30