Distributionsförseningar i Örebro län

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Fellingsbro: Oppboga, Sällinge och Rockhammar till klockan 7:30

Örebro/Fjugesta: Täby, Hackvad och Kräcklinge till klockan 8:30

Örebro: Stortorget, Trädgårdsgatan och Kungsgatan till klockan 8:30