Distributionsförseningar i Örebro län

Idag är tidningsdistributionen försenad till klockan 8:00 på följande områden i Örebro län:

Grythem

Slyte

Lillkyrka

Kärsta

Biverud

Åsta