Distributionsförseningar i Örebro idag tisdag den 31 mars

Idag är det sent i:

Marieberg, Norr City samt Öster i Örebro – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00