Distributionsförseningar i Örebro fredag 8 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden i Örebro:

Adolfsberg fram till klockan 8:00

Öster fram till klockan 10:00