Distributionsförseningar i Örebro fredag 19 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad på centrala Öster till klockan 07.30 samt centrala Väster till klockan 08.00.