Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsdistributionen försenad i Örebro. Gäller följande områden:

Centrala Öster, Centrala Norr och Sörbyängen till 7:30