Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Dylta och Ölmbrotorp till klockan 8:30

Klockhammar till klockan 9:00