Distributionsförseningar i Örebro

Idag är vi försenade med utdelningen i Marieberg och centrala Nora till klockan 7.30.